Hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp Đại học Thuỷ lợi tổ chức hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực ...

Đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và phụ cận

Ngày 16/6/2023, tại Hà Nội, sau hơn 3 năm thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ ...

Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh ...

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc (đoạn từ Hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại) thuộc nhiệm vụ " Điều chính quy hoạch Thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"

Chiều ngày 23/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về nội dung Điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch ...

Họp tiến độ dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và triển khai Hệ thống Dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, ngày 15/02/2022, Các đơn vị gồm Deltares, Royal HaskoningDHV (Hà Lan), Suez (Pháp) và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (Việt ...

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà

Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà được bao bọc bởi 4 con sông lớn : sông Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Châu Giang. Diện tích tự nhiên của toàn hệ thống khoảng 100.261 ha bao gồm 4 huyện thị của tỉnh Nam Định là thành phố Nam Định, ...

Các giải pháp thích ứng với tình hình hạ thấp mực nước hệ thống sông Hồng, bảo đảm cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ

Dưới tác động của tự nhiên và đặc biệt là hoạt động phát triển kinh tế của con người đã làm thay đổi chế độ thủy văn trên sông Hồng, lòng dẫn hạ thấp, mực nước hạ thấp theo hướng bất lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất ...

Đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, tại Hà Nội, sau hơn 30 tháng thực hiện, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá khối lượng, chất lượng thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên ...

Phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”

(Theo tongcucthuyloi.vn) Ngày 19/1/2022, Tổng cục Thuỷ lợi có Quyết định 19/QĐ-TCTL-NN ngày 19/001/2022 phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”. Một ...

Báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Báo cáo chất lượng nước sông Nhuệ năm 2019

Trục chính sông Nhuệ dài khoảng 76 km, đóng vai trò quan trọng trong việc phân lũ, tiêu thoát nước, cung cấp phù sa, tái tạo dinh dưỡng tự nhiên, cung cấp nước cho các hoạt động phát triển kinh tế trong vùng. Hiện nay, nhiều thời điểm nước sông Nhuệ ...

Những dự án/ đề tài tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian qua

Phát huy truyền thống và sức mạnh của một đơn vị Anh hùng Lao động, Viện Quy hoạch Thủy lợi luôn đổi mới hướng tiếp cận và phương pháp luận, nâng cao năng lực, tăng cường hội nhập quốc tế để đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch và ...

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

12 3 4