Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc (đoạn từ Hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại) thuộc nhiệm vụ " Điều chính quy hoạch Thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"

Chiều ngày 23/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về nội dung Điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch ...

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà

Hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà được bao bọc bởi 4 con sông lớn : sông Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Châu Giang. Diện tích tự nhiên của toàn hệ thống khoảng 100.261 ha bao gồm 4 huyện thị của tỉnh Nam Định là thành phố Nam Định, ...

Tình hình ngập lụt các đô thị vùng Đồng bằng Bắc Bộ - thực trạng và giải pháp

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có 11 tỉnh, thành phố trong đó có 29 đô thị gồm có 1 đô thị loại đặc biệt: Hà Nội; 1 thành phố là đô thị loại I trực thuộc trung ương: Hải Phòng; 4 thành phố là đô thị loại I trực thuộc ...

Họp tiến độ dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và triển khai Hệ thống Dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, ngày 15/02/2022, Các đơn vị gồm Deltares, Royal HaskoningDHV (Hà Lan), Suez (Pháp) và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (Việt ...

Phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”

(Theo tongcucthuyloi.vn) Ngày 19/1/2022, Tổng cục Thuỷ lợi có Quyết định 19/QĐ-TCTL-NN ngày 19/001/2022 phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”. Một ...

Các giải pháp thích ứng với tình hình hạ thấp mực nước hệ thống sông Hồng, bảo đảm cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ

Dưới tác động của tự nhiên và đặc biệt là hoạt động phát triển kinh tế của con người đã làm thay đổi chế độ thủy văn trên sông Hồng, lòng dẫn hạ thấp, mực nước hạ thấp theo hướng bất lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất ...

Báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Báo cáo chất lượng nước sông Nhuệ năm 2019

Trục chính sông Nhuệ dài khoảng 76 km, đóng vai trò quan trọng trong việc phân lũ, tiêu thoát nước, cung cấp phù sa, tái tạo dinh dưỡng tự nhiên, cung cấp nước cho các hoạt động phát triển kinh tế trong vùng. Hiện nay, nhiều thời điểm nước sông Nhuệ ...

Đánh giá các biến động về sử dụng đất, sử dụng nước trong phạm vi phục vụ của công trình thuỷ lợi Núi Cốc giai đoạn từ 2015-2022

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm năm 2022, có biến động rất lớn về sử dụng đất trong khu vực hưởng lợi công trình hồ Núi Cốc, cụ thể: Phát triển mở rộng đô thị của 03 thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên diện tích ...

Bản tin Vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023

Bản tin Vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 tại các vùng  

Báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Hiện trạng ô nhiễm chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi thác huống và các giải pháp giảm thiểu

Hệ thống thủy lợi Thác Huống do người Pháp xây dựng năm 1922 hoàn thành năm 1936. Lưu vực của hệ thống gồm các huyện: Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, một số xã phía nam sông Thương của thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang và 9 xã ven ...

Những dự án/ đề tài tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian qua

Phát huy truyền thống và sức mạnh của một đơn vị Anh hùng Lao động, Viện Quy hoạch Thủy lợi luôn đổi mới hướng tiếp cận và phương pháp luận, nâng cao năng lực, tăng cường hội nhập quốc tế để đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch và ...

Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2022 vùng Nam Trung Bộ

Ô nhiễm các con sông nội đô và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện môi trường

Ngoài sông Hồng là sông lớn thứ 2 ở Việt Nam, chảy qua thành phố thủ đô, Hà Nội còn có hệ thống sông, trong đó phải kể đến 6 con sông chảy qua trong nội đô là các sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét và sông Lừ. ...

12 3