Nghiệm thu Đề tài NCKH tiềm năng cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm ứng dụng công nghệ viễn thám trong đánh giá, giám sát độ sụt lún của đập thủy lợi đối với các đập không có hoặc thiếu số liệu quan trắc.

2021.07.18 - 5690 lượt xem

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH tiềm năng cấp Bộ: " Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm ứng dụng công nghệ viễn thám trong đánh giá, giám sát độ sụt lún của đập thủy lợi đối với các đập không có hoặc thiếu số liệu quan trắc". Hội đồng nghiệm thu do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, Chủ tịch, điều hành hội đồng; ông Lương Ngọc Chung, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch hội đồng và có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thuỷ lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và thảo luận, đánh giá đầy đủ, chi tiết các sản phẩm khoa học của đề tài. Đánh giá chung về kết quả đạt được và các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Hội đồng đã có các nhận xét chung về đề tài như sau:

- Đề tài đã bám sát và thực hiện đầy đủ các sản phẩm khoa học theo đặt hàng, bao gồm: (i) Báo cáo kết quả đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ viễn thám trong giám sát độ sụt lún của đập; (ii) Báo cáo kết quả ứng dụng giải pháp công nghệ viễn thám trong giám sát độ sụt lún cho công trình đập thủy lợi Hà Thượng; (iii) Đề xuất giải pháp công nghệ ảnh viễn thám, ứng dụng trong đánh giá, giám sát độ sụt lún của đập; (iv) Bài báo khoa học đăng trên tạp chí Tài nguyên & Môi trường.

- Kết quả đề tài thể hiện khối lượng nghiên cứu, tính toán lớn. Đã nghiên cứu, phân tích lựa chọn giải pháp viễn thám trong đánh giá, giám sát độ sụt lún của đập Hà Thượng, các kết quả phân tích độ sụt lún giai đoạn 2018-2021 và xây dựng quy trình, đề xuất trong giám sát độ sụt lún trong những nghiên cứu tiếp theo.

- Đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo nhận xét của các thành viên hội đồng theo hướng tăng cường tổng hợp, đảm bảo tính thống nhất trong các sản phẩm của đề tài, làm rõ hơn phương pháp và đề xuất trong nghiên cứu.

Kết thúc buổi nghiệm thu các thành viên hội đồng thống nhất kết quả Đạt và yêu cầu đề tài hoàn thiện các sản phẩm theo ý kiến góp ý của hội đồng.

Một số hình ảnh nghiệm thu Hội đồng:

Nguồn: Phòng ĐT, HTQT - IWRP

Tin cùng loại