Hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp Đại học Thuỷ lợi tổ chức hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực ...

Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh ...

Đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, tại Hà Nội, sau hơn 30 tháng thực hiện, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá khối lượng, chất lượng thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên ...

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

Tình hình ngập lụt các đô thị vùng Đồng bằng Bắc Bộ - thực trạng và giải pháp

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có 11 tỉnh, thành phố trong đó có 29 đô thị gồm có 1 đô thị loại đặc biệt: Hà Nội; 1 thành phố là đô thị loại I trực thuộc trung ương: Hải Phòng; 4 thành phố là đô thị loại I trực thuộc ...

Đánh giá các biến động về sử dụng đất, sử dụng nước trong phạm vi phục vụ của công trình thuỷ lợi Núi Cốc giai đoạn từ 2015-2022

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm năm 2022, có biến động rất lớn về sử dụng đất trong khu vực hưởng lợi công trình hồ Núi Cốc, cụ thể: Phát triển mở rộng đô thị của 03 thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên diện tích ...

Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2022 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Tây Nguyên

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2023 vùng Tây Nguyên

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tham dự và báo cáo tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng ngày 22/04/2022, tại Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức “Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2022 các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ ...

Kịch bản phòng chống ngập lụt, úng vụ mùa năm 2020 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ

Hiện nay, khu vực Trung du Bắc bộ, các công trình đảm bảo tiêu nước cho các trận mưa khoảng 220 – 250mm trong 3 ngày. Còn tại vùng Đồng bằng Bắc bộ, hệ số tiêu của các công trình đảm bảo tiêu với lượng mưa từ 200 – 250mm ...