Đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và phụ cận

Ngày 16/6/2023, tại Hà Nội, sau hơn 3 năm thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ ...

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc (đoạn từ Hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại) thuộc nhiệm vụ " Điều chính quy hoạch Thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"

Chiều ngày 23/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về nội dung Điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch ...

Phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”

(Theo tongcucthuyloi.vn) Ngày 19/1/2022, Tổng cục Thuỷ lợi có Quyết định 19/QĐ-TCTL-NN ngày 19/001/2022 phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”. Một ...

Quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2030 định hướng 2050

Tỉnh Hưng Yên có diện tích 930, 22km2, dân số khoảng 1, 179 triệu người, có hai con sông lớn chảy qua là sông Hồng và sông Luộc. Tỉnh Hưng Yên được xem là địa phương có hệ thống công trình phòng chống lụt bão khá hoàn thiện, với tổng ...

Giải pháp làm sống lại hệ thống Sông Đáy

Nước sông Hồng được chuyển qua sông Đáy thông qua cụm công trình đầu mối sông Đáy bao gồm  Cống Vân Cốc, Đập Đáy, cống Cẩm Đình và cống Hiệp Thuận. Nhiệm vụ của công trình hiện nay là chuyển lũ 2500m3/s và cấp nước 30 m3/s. Dưới tác động ...

Nghiên cứu lộ trình tích hợp quy hoạch và quản lý bền vững lưu vực sông Hồng dựa trên hướng tiếp cận cảnh quan và dựa trên hệ sinh thái

Trên lưu vực sông Hồng trong những năm gần đây, những hoạt động trong lĩnh vực sử dụng đất, quản lý và sử dụng nguồn nước một mặt đã mang lại những tác động nhanh chóng và tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội nhưng mặt khác cũng để ...

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu Việt Bắc đồng thời là cửa ngõ giao lưu giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong tương lai, trước sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh Thái ...

Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sông Cầu có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là tỉnh miền núi, hằng năm thường xuất hiện mưa lớn gây ra lũ lụt và úng ngập tuy nhiên hệ thống công trình phòng chống lũ trên ...

Báo cáo lần 1: Dự án “Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức họp báo cáo lần 1 dự án “ Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Nông nghiệp Thừa Thiên Huế. Tham gia dự án ...

Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Phú Thọ là một tỉnh miền núi phía Bắc thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình, có tiềm năng tự nhiên phong phú thuận lợi cho phát triển công nghiệp, du lịch-dịch vụ, nông-lâm nghiệp và thuỷ sản.

Nghiên cứu định hướng tiêu thoát nước quận Hà Đông giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Đông có diện tích 4.833ha, dân số trên địa bàn là 198.700 người. Diện tích đất nông nghiệp là 1.390ha, đất phi nông nghiệp 3410ha.

Tác động của BĐKH đến tổng quan cân bằng nước trên vùng trung du và miền núi phía Bắc

Phạm vi tính toán cân bằng nước là toàn bộ vùng nghiên cứu thuộc 6 lưu vực sông gồm sông Đà, sông Thao, sông Lô Gâm Chảy, sông Cầu – Thương – Lục Nam, sông Mã – Mê Kông – Bôi và Bằng Giang Kỳ Cùng. Tác động từ phía ...

Giải pháp tổng hợp phòng chống lũ lưu vực sông Cả

Lũ trên lưu vực sông Cả hình thành do mưa kết hợp với yếu tố địa hình, thảm phủ và hình thái sông gây nên. Mức độ bị tác động do lũ của mỗi khu vực tuỳ thuộc vị trí của khu vực đó trong hệ thống sông. Để giảm ...

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc, gồm 11 đơn vị hành chính là: huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.