Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2022 vùng Nam Trung Bộ

Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Tây Nguyên

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2023 vùng Tây Nguyên

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tham dự và báo cáo tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng ngày 22/04/2022, tại Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức “Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2022 các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ ...

Kịch bản phòng chống ngập lụt, úng vụ mùa năm 2020 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ

Hiện nay, khu vực Trung du Bắc bộ, các công trình đảm bảo tiêu nước cho các trận mưa khoảng 220 – 250mm trong 3 ngày. Còn tại vùng Đồng bằng Bắc bộ, hệ số tiêu của các công trình đảm bảo tiêu với lượng mưa từ 200 – 250mm ...