Báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

2020.02.07 - 943 lượt xem

Viện Quy hoạch Thủy lợi báo cáo chất lượng nước hiện trường đợt 1 tháng 1/2020 hệ thống thủy nông sông Nhuệ.

Căn cứ theo quy chuẩn: QCVN 08:2015 nhận định về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc theo các mức như sau:

Các vị trí đạt giới hạn A1: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh: Không có vị trí nào.

Các vị trí đạt giới hạn A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp: Không có vị trí nào.

Các vị trí đạt giới hạn B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự: Cầu Thần, Đập Nhật Tựu, Cầu Phù Vân - Phủ Lý, Sông Tô Lịch trước nhập lưu sông Nhuệ tại Khánh Hà – Thường Tín.

Các vị trí đạt giới hạn B2 (không đạt B1): Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp: Các vị trí đạt giới hạn trên.

Các vị trí không đạt các giới hạn trên: Không dùng được cho các mục đích sử dụng trên: Cống Liên Mạc, Cầu Diễn - Từ Liêm, Đập Hà Đông, Cầu Tó , Cầu Xém, Đập Đồng Quan, Cống Lương Cổ , Sông Đăm , Sông Cầu Ngà , Đập Thanh Liệt, Kênh Xuân La, Kênh Phú Đô, Kênh tiêu Trung Văn , Cầu Am – Vạn Phúc, Kênh La Khê, Kênh Vân Đình tại Cầu Bàu, Kênh Duy Tiên – Cầu Giẽ, Kênh Yên Xá – Thanh Trì, Kênh Hòa Bình (Thanh Trì).

Đề nghị tăng cường mở các cống để thoát nước bẩn trên hệ thống, nhằm đón nước từ sông Đà về.

Tin cùng loại