Giải pháp tổng hợp phòng chống lũ lưu vực sông Cả

2015.09.08 - 2955 lượt xem

Lũ trên lưu vực sông Cả hình thành do mưa kết hợp với yếu tố địa hình, thảm phủ và hình thái sông gây nên. Mức độ bị tác động do lũ của mỗi khu vực tuỳ thuộc vị trí của khu vực đó trong hệ thống sông. Để giảm thiểu thiệt hại và ảnh hưởng của lũ, các giải pháp phòng chống lũ cần dựa trên đặc điểm riêng của từng khu vực

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới có đặc điểm khí hậu và địa hình tương tự như Việt Nam chúng ta, biện pháp phòng chống lũ được chia thành hai nhóm giải pháp là giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. Các giải pháp liên quan đến việc xây dựng những công trình trực tiếp chống lũ như đê, kè, hồ cắt lũ,... được gọi là giải pháp công trình; Phần còn lại gọi là giải pháp phi công trình. Các biện pháp phi công trình rất đa dạng như chuyển đổi cơ cấu mùa vụ để tránh lũ, né lũ; nâng cao hành vi ứng xử của người dân vùng lũ; tổ chức, chỉ huy phòng chống lũ; dự báo, cảnh báo sớm; trồng và bảo vệ rừng đầu đầu nguồn, vv. Vận dụng linh hoạt hai nhóm giải pháp tuỳ từng khu vực và thời điểm sẽ đem lại hiệu quả phòng chống lũ cao.

(Theo Ths. Nguyễn Công Thành - Phòng QH TTB - Viện QHTL)

Tin cùng loại