Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2023.08.25 - 2643 lượt xem

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng ngày 22/08/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội", chủ trì đề tài Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, thời gian thực hiện từ năm 2021-2023. Chủ tịch hội đồng PGS.TS Lương Văn Anh cùng các thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Cục Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam...

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo toàn bộ nội dung nghiên cứu, Hội đồng đã có những nhận xét chung về đề tài như sau:

- Đánh giá cao về mặt thực tiễn ứng dụng đối với kết quả nghiên cứu, đề tài đã bám sát và thực hiện đầy đủ các sản phẩm khoa học theo đặt hàng, gồm: (i) Báo cáo kết quả đề tài; (ii) Báo cáo đánh giá thực trạng và xu thế biến động nguồn nước, khả năng tích trữ của hệ thống hồ chứa, yêu cầu dùng nước và phân tích xác định nhu cầu kết nối, chuyển nước; (iii) Bộ tiêu chí, cơ sở khoa học và phân tích tính khả thi để lựa chọn giải pháp tích trữ, liên kết, điều hòa, chuyển nước, phân phối nguồn nước giữa các khu vực; (iv) Báo cáo đề xuất sơ đồ liên kết các hồ chứa chuyển nước lưu vực, chuyển nước nội vùng và liên vùng (tập trung vào một số tuyến liên kết, chuyển nước: từ hồ Cửa Đạt - Thanh Hóa, hồ Ngàn Trươi - Hà Tĩnh, hồ Rào Trổ - Quảng Bình, hồ Ô Lâu Thượng - Huế...); (v) Báo cáo kết quả nghiên cứu tính toán sơ đồ liên kết, chuyển nước, điều hòa nguồn nước và giải pháp kỹ thuật phù hợp cho tuyến điển hình Rào Trổ - Lạc Tiến - Vực Tròn cấp nước cho vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình; (vi) Bộ cơ sở dữ liệu bản đồ GIS về phân bổ nguồn nước, hệ thống hồ chứa và khả năng liên kết các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ; (vii) Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Tài nguyên nước - Hội Thủy lợi Việt Nam và đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi - Viện KHTLVN; (viii) Hỗ trợ đào tạo sau Đại học cho 01 thạc sỹ tốt nghiệp năm 2022 tại trường ĐHTL.

- Kết quả đề tài thể hiện khối lượng nghiên cứu, tính toán lớn. Đã ứng dụng các mô hình tiên tiến như MIKE NAM, MIKE BASIN tính toán cân bằng nước, BIM xây dựng mô phỏng 3D tuyến công trình, Arc GIS xây dựng bản đồ… Đã xây dựng bộ tiêu chí (gồm 4 nhóm với 6 tiêu chí thành phần) đánh giá tính khả thi của các giải pháp tích trữ, liên kết, điều hoà, chuyển nước, phân phối nguồn nước. Đề tài cũng đã nghiên cứu điển hình tuyến chuyển nước Rào Trổ - Vực Tròn nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở đáng tin cậy để các cơ quan quản lý xem xét ở các bước tiếp theo trong việc đưa ra kế hoạch đầu tư tuyến công trình chuyển nước ở vùng Bắc Trung Bộ.

- Kết quả đánh giá chung: Các thành viên hội đồng đều thống nhất kết quả nghiên cứu của đề tài Đạt yêu cầu; Đề tài cần hoàn thiện thêm một số nội dung nhỏ liên quan đến mẫu báo cáo, cách cho điểm trong phương pháp AHP, điều chỉnh kết luận và kiến nghị… trước khi trình Bộ phê duyệt kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh nghiệm thu Hội đồng cấp Bộ của đề tài:

Chủ nhiệm đề tài báo cáo Hội đồng

Các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý

Ông Lương Ngọc Chung, Phó Viện trưởng Viện QHTL phát biểu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng

Ông Lương Văn Anh - Chủ tịch Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Trung Bộ - IWRP