Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Tây Nguyên

2022.11.29 - 1138 lượt xem

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2023 vùng Tây Nguyên

Từ 1/6/2022 đến nay khu vực Tây Nguyên có nhiều đợt mưa vừa đến mưa to, cục bộ một số khu vực có mưa rất to với tổng lượng mưa đạt từ 948÷2.185 mm. Hiện nay, dung tích trữ trong hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 81÷100% dung tích thiết kế, tương đương cùng kỳ TBNN. Vụ Đông Xuân 2022-2023, dự kiến tổng diện tích gieo trồng toàn vùng khoảng 168 nghìn ha cây trồng hàng năm, trong đó diện tích lúa khoảng 86 nghìn ha.

Dự báo tình hình nguồn nước vụ Đông Xuân 2022-2023 cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất, tuy nhiên một số công trình trên lưu vực sông Sê San và Srêpôk có khả năng thiếu nước với tổng diện tích từ 500÷1.000 ha. Vùng sản xuất ngoài phạm vi cấp nước các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước trong giai đoạn từ tháng 3÷5 trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông với tổng diện tích từ 2.000÷3.000 ha.

Nội dung chi tiết bản tin xem tại đây

Nguồn: Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên