Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

2024.03.28 - 801 lượt xem

Sáng ngày 27/3/2024, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tổ chức Hội nghị viên, người lao động năm 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá, tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024. Viện trưởng, ông Đỗ Văn Thành và Chủ tịch Công đoàn Viện, ông Hà Thanh Lân đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng, ông Hà Thanh Lân - Chủ tịch Công đoàn Viện đồng chủ trì Hội nghị 

Tại Hội nghị, các viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã được nghe (1) báo cáo công tác năm 2023, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024; (2) báo cáo tổng kết phong trào viên chức, người lao động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; (3) báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; (4) công tác tài chính năm 2023 và dự thảo quy chế tài chi tiêu nội bộ.

Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện QHTL báo cáo công tác năm 2023, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Ông Hà Thanh Lân - Chủ tịch Công đoàn Viện báo cáo tổng kết phong trào VC, NLĐ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ông Ngô Hữu Trung - Trưởng Ban TTND báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023

Bà Phùng Thị Ngọc - Trưởng phòng phòng Tài chính kế toán  báo cáo công tác tài chính năm 2023 và dự thảo quy chế tài chi tiêu nội bộ

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, viên chức người lao động của Viện đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là các ý kiến góp ý cho bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Ban Lãnh đạo, công đoàn Viện đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức, người lao động và biểu quyết một số nội dung của dự thảo Quy chế, dự thảo Nghị quyết  hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026, gồm 5 thành viên: Ông Vũ Lê Cường (Trung tâm Tài nguyên nước), bà Vũ Thị Thu Dung (Phòng Tài chính Kế toán), bà Phạm Thị Mai Hương (Phòng QHTL Bắc Bộ), ông Phan Tuấn Phòng (Phòng QHTL Bắc Trung Bộ), ông Lưu Văn Phú (Phòng Thí nghiệm và Tư vấn chất lượng nước môi trường).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Thành – Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024. 

Viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tại các điểm cầu họp Hội nghị

Tin cùng loại