Đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

2023.06.05 - 2461 lượt xem

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, tại Hà Nội, sau hơn 30 tháng thực hiện, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá khối lượng, chất lượng thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước vùng Bắc Trung Bộ nhằm tối ưu khả năng trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi. Hội đồng đã đánh giá cao về chất lượng sản phẩm với nội dung nghiên cứu rất lớn của đề tài.

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài đã chỉ ra 11 tuyến chuyển nước liên vùng liên lưu vực sông, trong đó có 8/11 tuyến được đề xuất hoàn toàn, chưa trong quy hoạch trước đây.

Nghiên cứu đã chỉ ra 4 tuyến chuyển nước có tính khả thi cao gồm: Tuyến 1: Cửa Đạt- Hồ Sông Mực cấp nước khu kinh tế Nghi Sơn; Tuyến 3: Liên kết hồ Ngàn Trươi cấp cho vùng ven biển Hà Tĩnh; Tuyến 10: Tuyến Ô Lâu Thượng kết hợp hồ Hòa Mỹ cấp cho vùng đất cát Thừa Thiên Huế; Tuyến 11: Hồ Truồi - Thủy Yên - Thủy Cam cấp nước khu kinh tế Chân Mây;

Đề xuất 4 tuyến chuyển nước có tính khả thi trung bình là: Tuyến 2: Kênh Cửa Đạt kết nối với hồ chứa nhỏ cấp nước cho ven đường Hồ Chí Minh; Tuyến 4: Rào Trổ - Lạc Tiến - Vực Tròn cấp cho KKT Hòn La và ven biển Quảng Bình; Tuyến 5: Hồ Rào Đá chuyển nước cho Khu FLC ven biển Quảng Bình; Tuyến 7: Hồ Khe Mướp - hồ Hà Thượng cấp cho vùng đất cát ven biển Quảng Trị;

Đề xuất 3 tuyến chuyển nước có tiềm năng: Tuyến 6: Hói Đá- Đồng Ran- Vực Sanh- Cửa Nghè cấp nước ven biển Quảng Trạch; Tuyến 8: Hồ La Ngà - Bảo Đài cấp nước cho vùng đồi Vĩnh Ninh;Tuyến 9: Hồ Triệu Thượng 1- Triệu thượng 2 cấp nước vùng đồi Triệu Phong.

Các giải pháp đề xuất này là cơ sở đầu vào quan trọng trong việc định hình sự phát triển mang tính đột phá, liên vùng liên lưu vực sông trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung Bộ.

 

 

Tin cùng loại