Phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”

2022.02.07 - 2456 lượt xem

(Theo tongcucthuyloi.vn) Ngày 19/1/2022, Tổng cục Thuỷ lợi có Quyết định 19/QĐ-TCTL-NN ngày 19/001/2022 phê duyệt kết quả điều tra dự án “Điều tra đánh giá hiệu quả các công trình ngăn cửa sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền”. Một số nội dung chính như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi, Trung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

3. Phạm vi điều tra:

Các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc trung Bộ, Nam trung Bộ, đồng bằng sông Cửa Long.

4. Mục tiêu điều tra:

Đánh giá vai trò, hiệu quả và tác động các cống, đập ngăn sông và đề xuất các mô hình công trình phù hợp với đặc thù vùng, miền.

5. Kết quả Dự án

a) Kết quả thực hiện

- Tổng số công trình cống, đập ngăn sông đã điều tra 157 Công trình (vùng đồng bằng Bắc Bộ 18 công trình, Vùng Bắc Trung Bộ 37 công trình, vùng Nam Trung Bộ 30 công trình, vùng đồng bằng Sông Cửu Long 72 công trình).

- Điều tra, đánh giá vai trò, hiệu quả và tác động tích cực, tiêu cực (nếu có) của các cống, đập ngăn sông đối với các mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước, cải thiện môi trường, sinh thái và các hoạt động khai thác phát triển kinh tế xã hội liên quan. 

- Đánh giá, phân tích loại hình công trình, công nghệ xây dựng; quản lý, vận hành; hiệu quả của các công trình đã có.

- Nghiên cứu công trình điển hình-đập ngăn mặn Thảo Long.

- Đề xuất các mô hình công trình (kết cấu, loại hình công trình, công nghệ) phù hợp đặc thù từng vùng miền nhằm phát huy hiệu quả của các cống, đập ngăn sông và hạn chế được các tác động tiêu cực nếu có của các công trình hiện có.

TCTL

Tin cùng loại