Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2017.07.18 - 2994 lượt xem

Sông Cầu có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là tỉnh miền núi, hằng năm thường xuất hiện mưa lớn gây ra lũ lụt và úng ngập tuy nhiên hệ thống công trình phòng chống lũ trên địa bàn tỉnh chưa được đảm bảo nhiều khu vực chưa có tuyến đê bảo vệ, đặc biệt là thành phố Thái Nguyên. Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên do Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện và được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Quy hoạch đã đề xuất xây dựng hệ thống đê Tả Hữu Cầu và tả Hữu Mo Linh bảo vệ cho thành phố Thái Nguyên (đê Tả Cầu L=18,275km, hữu Cầu L=15,935 km, tuyến hữu Mo Linh L= 3,135km, tả Mo Linh L=3,35 km), mở thêm tràn Thác Huống mới với bề rộng B =50m, cao trình +18m và mở rộng thêm cầu Gia Bảy tối thiểu 30m. Bên cạnh bảo vệ cho thành phố khỏi ngập lũ, tuyến đê còn là tuyến giao thông, kết hợp tạo cảnh quan, du lịch, giao thông thủy tạo động lực phát triển cho thành phố hai bên sông.

Tin cùng loại