Báo cáo lần 1: Dự án “Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

2017.05.05 - 1771 lượt xem

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức họp báo cáo lần 1 dự án “ Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Nông nghiệp Thừa Thiên Huế. Tham gia dự án có ông Nguyễn Anh Đức  -  Phó Giám đốc SNN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các chi cục trong tỉnh như Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục trồng trọt, chăn nuôi… và các cán bộ thuộc phòng QHTL Bắc Trung Bộ - Viện QHTL có vai trò là nhóm tư vấn

Trong báo cáo, nhóm tư vấn đã nêu rõ được mục tiêu, nhiệm vụ cần làm theo yêu cầu của Tỉnh,  khái quát được vùng nghiên cứu, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng phát triển thủy lợi của tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết luận của buổi báo cáo: dự án “Quy hoạch thủy lợi tỉnh TTH đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” đã nghiên cứu, đánh giá về tác động của nguồn nước đối với các lĩnh vực kinh tế- xã hội của tỉnh, thực trạng công trình của tỉnh cũng như định hướng PTKT-XH trong tương lai. Bên cạnh đó nhóm tư vấn Viện QHTL  cũng đã phân tích các yếu tố bất lợi của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vùng nghiên cứu như: Tác động tới khả năng đáp ứng nguồn nước, tình hình lũ lụt,...cho các giai đoạn hiện tại và tương lai đến năm 2025, 2035 để từ đó đưa ra các phương án thủy lợi nhằm đáp ứng yêu cầu PTKT-XH của tỉnh.Tin cùng loại