Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc (đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại) thuộc nhiệm vụ “ Điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”

2022.05.09 - 1720 lượt xem

Chiều ngày 04/05/2022 ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại thuộc nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp gồm có Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi; Văn phòng Ủy ban và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi trình bày báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao kết quả đã đạt được của dự án và nhấn mạnh Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị đã tham gia nhiều dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, đã nắm bắt và hiểu biết sâu sắc về các tồn tại, thách thức đối với công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai đối với các lưu vực sông tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu đã bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đặt ra, triển khai vượt tiến độ và đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong tương lai, làm cơ sở định hướng phát triển các ngành có liên quan.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Clip một số diễn biến chính tại Hội nghị

Tin cùng loại