Bảng tin tổng hợp dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước năm 2018

2018.04.11 - 2986 lượt xem

Tên nhiệm vụ: Bảng  tin tổng hợp dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trong các công trình thủy lợi Thời gian thực hiện: Năm 2018 Đơn vị thực hiện: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Vùng Bắc Bộ

Dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa vùng Bắc Bộ năm 2018

I. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ năm 2018

 1. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 14/12/2018 - 20/12/2018
 2. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 23/11/2018 - 29/11/2018
 3. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 16/11/2018 - 22/11/2018
 4. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 09/11/2018 - 16/11/2018
 5. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 02/11/2018 - 08/11/2018
 6. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 11
 7. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 26/10/2018 - 01/11/2018
 8. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 12/10/2018 - 18/10/2018
 9. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ tháng 10/2018
 10. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ 28/9/2019 - 04/10/2018
 11. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 21/9/2018 - 27/9/2018
 12. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 14/9/2018 - 20/9/2018
 13. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 24/8/2018 - 30/8/2018
 14. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 17/8/2018 - 23/8/2018
 15. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 10/8/2018 - 16/8/2018
 16. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 03/8/2018 - 09/8/2018
 17. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 27/7/2018 - 02/8/2018
 18. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 20/7/2018 - 26/7/2018
 19. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 13/7/2018 - 19/7/2018
 20. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 06/7/2018 - 12/7/2018
 21. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 29/6/2018 - 05/7/2018
 22. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 22/6/2018 - 28/6/2018
 23. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 15/6/2018 - 21/6/2018
 24. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 08/6/2018 - 14/6/2018
 25. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 01/6/2018 - 07/6/2018
 26. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 25/5/2018 -  31/5/2018
 27. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 18/5/2018 - 24/5/2018
 28. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 11/5/2018 - 17/5/2018
 29. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 04/5/2018 - 10/5/2018
 30. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 27/4/2018 - 03/5/2018
 31. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 20/4/2018 - 26/4/2018
 32. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 13/4/2018 - 19/4/2018
 33. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 06/4/2018 - 12/4/2018
 34. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 30/3/2018 - 05/4/2018
 35. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 23/3/2018 - 29/3/2018
 36. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 16/3/2018 - 22/3/2018
 37. Bản tin tổng hợp toàn vùng Bắc Bộ từ 09/3/2018 - 15/3/2018

II. Thiết kế Mưa hồ tuần

 1. Bản tin tuần từ 21/12/2018 - 27/12/2018
 2. Bản tin tuần từ 23/11/2018 - 29/11/2018
 3. Bản tin tuân từ 16/11/2018 - 22/11/2018
 4. Bản tin tuân từ 09/11/2018 - 16/11/2018
 5. Bản tin tuần từ 02/11/2018 - 08/11/2018
 6. Bản tin tháng 11/2018
 7. Bản tin tuần từ 26/10/2018 - 01/11/2018
 8. Bản tin tuần từ 12/10/2018 - 18/10/2018
 9. Bản tin tháng 10/2018
 10. Bản tin tuần từ 28/9/2018 - 04/10/2018
 11. Bản tin tuần từ 21/9/2018 - 27/9/2018
 12. Bản tin tuần từ 14/9/2018 - 20/9/2018

Vùng Bắc Trung Bộ

1. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận, tình Quảng Trị

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

2. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

3. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

4. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

5. Bản tin vụ Hè Thu 2018 lưu vực sông Gianh Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Bản tin lần 1

Bản tin lần 2

6Bản tin vụ Đông Xuân 2018 - 2019 lưu vực sông Thạch Hãn và phụ cận, tình Quảng Trị

Bản tin lần 1

Bản tin lần 1 có cập nhật bổ sung

Bản tin lần 2 (tháng 11)

Bản tin ngày 20/12/2018

7. Bản tin vụ Đông Xuân 2018 - 2019  lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bản tin lần 1

Bản tin lần 1 có cập nhật bổ sung

Bản tin lần 2 (tháng 11)

Bản tin ngày 20/12/2018

8. Bản tin vụ Đông Xuân 2018 - 2019 lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản tin lần 1

Bản tin lần 1 có cập nhật bổ sung

Bản tin lần 2 (tháng 11)

Bản tin ngày 20/12/2018

9. Bản tin vụ Đông Xuân 2018 - 2019 lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Bản tin lần 1

Bản tin lần 1 có cập nhật bổ sung

Bản tin lần 2 (tháng 11)

Bản tin ngày 20/12/2018

10. Bản tin vụ Đông Xuân 2018 - 2019 lưu vực sông Gianh Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Bản tin lần 1

Bản tin lần 1 có cập nhật bổ sung

Bản tin lần 2 (tháng 11)

Bản tin ngày 20/12/2018