Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ du và lợi ích phát điện”

2024.06.14 - 246 lượt xem

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ du và lợi ích phát điện” mã số đề tài: ĐTĐL.CN-13/21 do Viện Quy hoạch Thủy lợi là tổ chức chủ trì, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Tại cuộc họp, hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá mặc dù có khối lượng nghiên cứu lớn, các nội dung nghiên cứu khó và phức tạp nhưng đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, đảm bảo về số lượng, chất lượng và tiến độ. Các sản phẩm của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, kết quả nghiên cứu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng trong công tác điều hành các đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ năm 2022-2023 đạt hiệu quả cao. Bên cạnh việc đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, đề tài cũng đã đề xuất điều chỉnh một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn trên hệ thống sông Hồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước từ các hồ chứa. Theo đó, hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu thống nhất xếp loại Đạt đối với kết quả thực hiện của nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

Nguồn: Phòng Quy hoạch Đê điều và PCTT

Tin cùng loại