Cục Thuỷ lợi làm việc với Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

2024.05.29 - 481 lượt xem

Ngày 28/5/2024, Cục Thuỷ lợi đã làm việc với Viện Quy hoạch Thuỷ lợi về các nội dung có liên quan đến công tác quy hoạch thuỷ lợi, dịch vụ sự nghiệp công thủy lợi, điều tra cơ bản và một số nội dung về ứng dụng, tích hợp công nghệ số vào các nhiệm vụ do Viện thực hiện.

Tham gia buổi làm việc, phía Cục Thuỷ lợi có Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong và các Phó Cục trưởng Lương Văn Anh, Nguyễn Hồng Khanh, ngoài ra tham dự còn có lãnh đạo là trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Thủy lợi gồm phòng Quản lý quy hoạch, Quản lý vận hành tưới tiêu, Bảo vệ công trình và chất lượng nước, Quản lý đầu tư và xây dựng, An ninh nguồn nước và hợp tác quốc tế, An toàn đập và hồ chứa, Kế hoạch Tài chính. Phía Viện Quy hoạch Thuỷ lợi có Viện trưởng Đỗ Văn Thành, Phó Viện trưởng và lãnh đạo 13 đơn vị trực thuộc Viện.

Tại buổi làm việc, Viện đã báo cáo các nét chính về Viện và quá trình hình thành phát triển trong 63 năm qua; Tình hình triển khai các nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025 và các kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã báo cáo các nội dung liên quan đến các vấn đề đặc thù vùng, lĩnh vực phụ trách, tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Các đơn vị cũng đã nêu những tồn tại, khó khăn vướng mắc trên địa bàn mà đơn vị quản lý, đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn tới.

Nội dung trao đổi từ phía Cục Thuỷ lợi, lãnh đạo Cục Thủy lợi và lãnh đạo các đơn vị làm việc trực tiếp với Viện trong thời gian qua đã thống nhất nhận định rằng các sản phẩm, thông tin, dịch vụ của Viện đã thực hiện với chất lượng cao, đã hỗ trợ rất đắc lực cho công tác quản lý nhà nước của Cục nói riêng và của Bộ NN&PTNT nói chung. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại cần phải khắc phục và phát huy để bảo đảm tính bền vững của các nhiệm vụ hàng năm, lâu dài.

Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong đánh giá cao những đóng góp của Viện đối với ngành thuỷ lợi, đặc biệt là sản phẩm quy hoạch phòng chống thiên tai thuỷ lợi toàn quốc được Chính phủ phê duyệt. Viện không chỉ làm công tác quy hoạch mà còn hợp tác, tham mưu, hỗ trợ giúp công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ngành. Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong đã chia sẻ một số ý kiến: (1) Cục Thủy lợi luôn đồng hành cùng Viện trong giai đoạn tiếp theo, Viện là đơn vị có vị trí và vai trò rất quan trọng của Bộ, đã và đang hỗ trợ rất hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Cục. (2) Tài sản lớn nhất của Viện hiện nay là bộ cơ sở dữ liệu và công cụ, đặc biệt là các mô hình toán đã được xây dựng trong nhiều năm qua, do đó chiến lược phát triển của Viện phải dựa trên các đặc thù này và chiến lược phát triển của Bộ, của Ngành. Cần xây dựng tư duy mở, động, đa mục tiêu, thực hiện chuyển đổi số; (3) Cần triển khai các nhiệm vụ để rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ của các hệ thống công trình thuỷ lợi, công năng hồ chứa, đề xuất nhiệm vụ của hệ thống công trình thuỷ lợi có tiếp cận các hồ chứa trong mùa lũ, mùa kiệt; (4) Tham gia xây dựng hệ sinh thái số của Cục bao gồm tích hợp quy hoạch đã có, đang làm vào hệ sinh thái số, nâng cao năng lực dự báo điều hành; (5) Đối với Luật tài nguyên vừa ra, Viện cần rà soát lại 02  Nghị định, 03 Thông tư từ đó xây dựng các nhiệm vụ sự nghiệp công phù hợp; (6) Cần phối hợp với Cục để xây dựng kế hoạch khung, tổng thể dài hạn các nhiệm vụ trong 05 năm tới, (7) Viện cần có quy hoạch, kế hoạch cho lực lượng kế cận, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm tính kế thừa và bền vững trong quá trình phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Đỗ Văn Thành đã cảm ơn những chỉ đạo, những ý kiến đóng góp xây dựng, những hỗ trợ của các Lãnh đạo, của các đơn vị thuộc Cục Thuỷ lợi dành cho Viện và sẵn sàng hợp tác với các đơn vị thuộc Cục để phát triển hơn nữa ngành thuỷ lợi. 

Một số hình ảnh buổi làm việc:

 

 

 

 

Tin cùng loại