Hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

2024.04.13 - 459 lượt xem

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp Đại học Thuỷ lợi tổ chức hội thảo kết thúc đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

Hội thảo do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, Chủ nhiệm Đề tài và ông Lê Văn Chín, Trưởng khoa Kỹ thuật tài nguyên nước đồng chủ trì và có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày các kết quả đạt được của Đề tài bao gồm các sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, bài báo, dự thảo tiêu chuẩn. Các chuyên gia và nhà khoa học đều đánh giá cao kết quả đạt được của Đề tài đồng thời có những trao đổi, thảo luận, đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung nghiên cứu liên quan để hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Kết luận hội thảo, Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị quản lý tại hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Ông Thành khẳng định Viện và đơn vị phối hợp, Trường Đại học Thủy lợi, sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đúng tiến độ các sản phẩm khoa học, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Trung Bộ

Tin cùng loại