Làm việc cùng đoàn chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (UN FAO).

2023.07.19 - 957 lượt xem

Ngày 12/07/2023, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã có buổi làm việc cùng đoàn công tác của Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (UN FAO) trong khuôn khổ Chương trình Khan hiếm nước (WSP) khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Tại buổi làm việc, ông Thái Gia Khánh, Phó Viện trưởng đã giới thiệu về Viện Quy hoạch Thủy lợi, thế mạnh, các lĩnh vực quan tâm của Viện và các nội dung có thể hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Khan hiếm nước do UN FAO chủ trì xây dựng. Chia sẻ tại buối làm việc, ông Hugh Turral - Chuyên gia của FAO cho biết, Chương trình khan hiếm nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là chương trình khung được thiết kế cho 4 quốc gia khu vực Châu Á -Thái Bình Dương gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Bangladesh nhằm giải quyết và quản lý tình trạng khan hiếm nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đặc biệt trong công tác thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực. Mục tiêu dài hạn của Chương trình là  sử dụng bền vững tài nguyên nước ở tất cả các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, đảm bảo việc sử dụng nước bền vững trên cơ sở cân bằng giữa nhu cầu xã hội, con người, kinh tế và môi trường phù hợp với khả năng sẵn có của các nguồn nước mặt, nước ngầm có thể sử dụng và bổ sung được trong hiện tại và lâu dài.

Bên cạnh đó, các bên đã có các trao đổi, thảo luận các vấn đề về cơ sở hạ tầng, giải pháp quy hoạch tài nguyên nước trong việc điều hòa, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước, môi trường và chất lượng nước ở Việt Nam; và sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan nhằm đạt được hiệu quả của Chương trình khan hiếm nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Chương trình khan hiếm nước tại Việt Nam nói riêng.

Phó Viện trưởng Thái Gia Khánh và đại diện các đơn vị trong Viện bày tỏ sự quan tâm tới chương trình và mong muốn có các bên cơ hội hợp tác, làm việc trong thời gian tới.

Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin cùng loại