Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023”

2023.01.05 - 1843 lượt xem

Sáng ngày 5/1/2023, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, do ông Đỗ Văn Thành – Viện trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lê Hùng Nam – Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, ông Nguyễn Hữu Phú – Chánh văn phòng Tổng cục Thuỷ lợi. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tham dự Hội nghị thông qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, có những lúc tưởng chừng như bế tắc do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, … nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã quyết tâm, nỗ lực cố gắng nên cuối năm 2022 đã căn bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Các nội dung về quy hoạch, điều tra cơ bản, giám sát chất lượng nước, dự báo nguồn nước, tư vấn điều tiết các hồ chứa, nghiên cứu khoa học … và nhiều nhiệm vụ khác đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Kết luận tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Thành đã nhấn mạnh: Năm 2022, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở nhiều mảng lĩnh vực nhưng tập thể, từng đơn vị, mỗi cán bộ, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã rất chủ động trong công việc, vẫn tích cực tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Tổng cục Thuỷ lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và các Bộ, Ngành khác, các địa phương trong nhiều lĩnh vực của công tác thuỷ lợi và phòng chống thiên tai. Tuyên dương 5 đơn vị: Phòng Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; Quy hoạch Thuỷ lợi Bắc Trung Bộ; Quy hoạch Thuỷ lợi Bắc Bộ, Trung tâm tư vấn xây dựng thuỷ lợi  và Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế đã chủ động tìm công ăn việc làm, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành vượt thời gian. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 chúng ta cần: tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức, có quy trình quản lý, giám sát công việc chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệm thu, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị cần phải tự đổi mới, tự đào tạo, tự mở rộng, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.

Hình ảnh của Hội nghị:

Tin cùng loại