Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

2022.10.04 - 1590 lượt xem

Sáng 03-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp Hội đồng thẩm định để thông qua Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Link: Diễn biến Hội nghị

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, do Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện và được phê duyệt tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 05/10/2015, với 671 công trình thủy lợi các loại, năng lực tưới thực tế trên 42.000 ha.

Trong những năm qua, cùng với đà phát triển kinh tế, công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai cũng đã phát triển không ngừng, hàng loạt các công trình thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ được xây dựng đã giải quyết nước tưới cho hàng chục ngàn ha đất canh tác và cấp nước cho dân sinh, công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 800 công trình thủy lợi các loại (126 hồ chứa, 528 đập dâng, 07 đập, cống ngăn mặn và 139 trạm bơm), tổng năng lực tưới thực tế 48.460 ha. Ngoài ra, còn có khoảng 72,6km đê sông, đê biển và đê cửa sông, 69,9km kè bảo vệ bờ,…

Qua 7 năm thực hiện, quy hoạch thuỷ lợi cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tới. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 lần này được đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đề xuất thực hiện theo hướng hiện đại, linh hoạt, bảo đảm cấp nước phục vụ cho dân sinh, các ngành kinh tế khác. Điều chỉnh giải pháp phi công trình và công trình cấp nước, tiêu úng, hạn chế xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu,…

Cụ thể, về cấp nước: Quy hoạch đề xuất nâng cấp 290 công trình hiện trạng để đảm bảo an toàn công trình và mở rộng tưới thêm cho 11.546 ha, xây mới 194 công trình bổ sung nguồn nước tưới vùng hạ du và mở rộng diện tích tưới cho 9.357 ha. Đưa diện tích tưới toàn tỉnh từ 48.460 ha hiện nay lên 69.163 ha vào năm 2050. Ngoài cấp nước cho nông nghiệp trong quy hoạch còn đề xuất cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Về tiêu úng: Quy hoạch đề xuất giải pháp tiêu úng cho khoảng 7.605 ha đất sản xuất nông nghiệp và giảm ngập cho các khu dân cư, khu vực quanh các khu công nghiệp.

Về hạn chế xâm nhập mặn: Quy hoạch đề xuất các giải pháp nâng cấp, xây mới các công trình hạn chế xâm nhập mặn tại các lưu vực sông.

Về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển: Quy hoạch đề xuất các giải pháp công trình, phi công trình, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt ưu tiên các giải pháp công trình đối với khu vực đông dân cư, cơ sở hạ tầng…

Về phòng chống lũ: Quy hoạch đề xuất các giải pháp phi công trình và công trình phòng, chống lũ các lưu vực sông giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn đến năm 2050,…

Sau khi nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi trình bày báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao kết quả thực hiện của đơn vị tư vấn; đồng thời nhấn mạnh, Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị đã tham gia nhiều dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, đã nắm bắt và hiểu biết sâu sắc về các tồn tại, thách thức đối với công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai đối với các lưu vực sông tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch lần này đã bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo đề cương nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về các nội dung quy hoạch, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn tiếp thu hoàn chỉnh đồ án; trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến cấp nước; tiêu, thoát nước; phòng, chống lũ; trình tự thực hiện quy hoạch,…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin cùng nội dung trên https://quangngai.gov.vn/

Tin cùng loại