Xây dựng hệ thống cảnh báo và dự bão lũ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và Thành phố Hội An

2018.06.27 - 1661 lượt xem

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, tại Viện Quy hoạch Thủy lợi đã diễn ra buổi họp khởi động Dự án “Xây dựng hệ thống cảnh báo và dự bão lũ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và Thành phố Hội An” do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Dự án do liên danh các đơn vị gồm Deltares (Hà Lan), RoyalHaskoningDHV (Hà Lan), Suez Consulting (Pháp) và Viện Quy hoạch Thủy lợi. Cuộc họp do Ông Lương Ngọc Chung, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi và Ô.Marcel Marchand, chuyên gia của Deltares, Chủ nhiệm dự án chủ trì và có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế và đại diện các phòng, ban chức năng của Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm (2018-2021) trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của dự án nhằm giảm tổn thất do tác động của lũ lụt, nước dâng do bão và các loại hình thiên tai khác như lũ quét và lở đất thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ dự báo và cảnh báo, bổ sung, nâng cấp các trạm quan trắc, tăng cường năng lực thể chế nhằm tăng cường năng lực tổ chức/quản lý khủng khoảng trong khu vực. Dự án cũng sẽ xây dựng hệ thống các công cụ (mô hình thủy động lực, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, v.v…) cho việc quản lý chiến lược lũ lụt, lựa chọn các biện pháp giảm thiểu lũ và ngập lụt, quản lý hạn hán và kiểm soát xâm nhập mặn, lập kế hoạch vận hành các hồ chứa ở khu vực thượng lưu và trung lưu của lưu vực.

Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ sớm - Flood Forecasting and Warning System (FFWS) được đề xuất sẽ bao gồm một hệ thống với cơ sở dữ liệu trung tâm kết nối với các mô hình thủy văn và thủy động lực và các nguồn dữ liệu có liên quan. FFWS sẽ dự báo mực nước dựa trên hiện trạng thủy văn và các dự báo thời tiết. FFWS sẽ hỗ trợ các nhà điều hành trong việc ra quyết định về chiến lược quản lý lũ hiệu quả nhất dựa trên các điều kiện hiện tại và dự kiến diễn ra trong tương lai. Quá trình vận hành hồ chứa sẽ được giám sát và mô phỏng theo thời gian thực, có tính đến các lợi ích khác nhau (sản xuất năng lượng, thủy lợi, phòng chống lũ lụt). Hệ thống FFWS được thiết kế tùy biến với các giao diện thân thiện với người sử dụng: bản đồ, biểu đồ và các giao diện tương tác với khả năng mở rộng hệ thống khi có nguồn dữ liệu hay mô hình mới.

Dự án sẽ bao gồm các hoạt động chính sau:

i.          Rà soát hiện trạng các hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và ứng phó và các cơ quan/đơn vị có liên quan.

ii.          Nâng cấp mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn

iii.         Cải tiến/nâng cấp hệ thống dự báo khí tượng thủy văn

iv.         Cải tiến/nâng cấp hệ thống thông tin khủng hoảng và cảnh báo lũ lụt, và tăng cường năng lực quản lý và ứng phó lũ lụt của chính quyền và xã hội.

v.         Triển khai thực hiện dự án, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực

vi.         Hỗ trợ kỹ thuật và Bảo trì

Để có thêm thông tin, xin liên hệ htqt@iwrp.gov.vn

Tin cùng loại