Đăng ký tham dự Khóa đào tạo về phần mềm PCSWMM và EPA SWMM5

2018.06.13 - 2223 lượt xem

Vào ngày 09 và 10 tháng 08 năm 2018, Công ty Computational Hydraulics International (CHI), Canada phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi tổ chức khóa đào tạo về PCSWMM và EPA SWMM5.

Khóa đào tạo tập trung vào việc cung cấp cơ sở lý thuyết, công cụ và các ứng dụng thực tiễn về mô hình thủy văn và thủy lực cho các hệ thống thoát nước, nước thải và quản lý lưu vực. Các chủ đề nâng cao bao gồm cơ sở hạ tầng xanh (LIDs), tích hợp mô hình 1D-2D và mô hình lũ lụt.

Một số thông tin về chương trình đào tạo:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ngày 1: Kiến thức cơ bản (8h – 17h)

Ngày 1 tập trung giới thiệu lý thuyết, khái niệm và công cụ có sẵn cho mô hình lũ lụt do mưa EPA SWMM5 và mô hình nước thải. Các bài giảng được xen kẽ với các bài tập thực hành thực tế và thời gian tương tác, thảo luận với giảng viên.

Các chủ đề bao gồm:

Giới thiệu về EPA SWMM5 và PCSWMM, lý thuyết thủy lực và thủy văn, xây dựng mô hình, thiết lập mô hình (tích hợp GIS) tập trung vào mô hình lũ do mưa và mô hình nước thải đô thị bao gồm quản lý lũ, thiết kế cơ sở lưu trữ và đánh giá hệ thống sử dụng mưa thiết kế và mô phòng thời gian thực.

Ngày 2: Nâng cao (8h – 17h)

Tập trung vào việc phát triển kỹ năng của học viên và làm chủ những tiến bộ mới nhất trong EPA SWMM và PCSWMM.

Các chủ đề bao gồm:

Mô hình lũ lụt 1D-2D, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, mô hình thủy văn lưu vực (bao gồm nhập dữ liệu từ mô hình HEC-RAS), xói mòn và phân tích chuỗi số liệu (phân tích thời gian, hiệu chỉnh mô hình thủy lực, v.v..).

Để đăng kí tham dự khóa đào tạo vui lòng truy cập: https://www.chiwater.com/Training/OtherWorkshop/W1018 hoặc liên hệ htqt@iwrp.gov.vn

Tin cùng loại