Đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu A (ADPC)

2018.06.06 - 1720 lượt xem

Ngày 25/05/2018, Phó Viện trưởng - Thái Gia Khánh và đại diện Viện Quy hoạch Thủy lợi –  đã đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu A (ADPC) – trưởng đoàn là GS.TS. Farrukh Chishtie.

Hai tổ chức đã xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài trong việc hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên nước.

Trong buổi họp lần này, ADPC đã giới thiệu về công cụ RDCYIS và những nỗ lực trong Dự án SERVIR-Mekong nhằm việc cải thiện độ phân giải từ 25km xuống 5km và nâng cao khả năng dự báo từ 3 tháng lên 6 tháng. Viện QHTL cũng trình bày các lĩnh vực thế mạnh và quan tâm của Viện bao gồm: dự báo mưa (ngắn và dài hạn), đánh giá nhu cầu sử dụng nước, quản lý rủi ro thiên tai (lũ lụt và hạn hán) và xây dựng các mô hình cân bằng nước, đặc biệt cho các lưu vực sông xuyên biên giới.

Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất các lĩnh vực hợp tác trong tương lai bao gồm:

  • Dự báo hạn hán và sản lượng mùa vụ
  • Dự báo mưa
  • Xây dựng mô hình cân bằng nước.

Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hóa các hợp tác này.

Tin cùng loại