Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

2024.07.10 - 117 lượt xem

Ngày 10/7/2024, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024” để đánh giá những nội dung đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, đưa ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2024.

Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Viện đã duy trì được thế mạnh, kinh nghiệm, hoạt động đồng đều trên các lĩnh vực thuộc chức năng chính. Viện đã triển khai được nhiều hoạt động thích ứng với yêu cầu mới về thể chế, chính sách, với diễn biễn thực tế của điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, hội nhập quốc tế…

Trong Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Viện đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện và sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Viện cho phù hợp, trình Bộ xem xét, quyết định; Ứng dụng công nghệ mới và thực hiện chuyển đổi số các nhiệm vụ của Viện; Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò phục vụ công tác quản lý nhà nước cho Bộ, các Cục trong các lĩnh vực; Hoàn thiện các thủ tục đối với các đề tài kết thúc năm 2024; Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2025 đúng thời hạn đảm bảo khả thi. Phát huy tính trí tuệ của tập thể, lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động, xây dựng Viện tiếp tục ổn định và phát triển

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Tin cùng loại