Ban hành hướng dẫn tạm thời mã định danh điện tử công trình thuỷ lợi

2024.06.27 - 183 lượt xem

Ngày 26/6/2024, Quyết định số 1993/QĐ-BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được ký ban hành hướng dẫn tạm thời xác định mã định danh điện tử công trình thuỷ lợi.

Mã định danh điện tử công trình thuỷ lợi là chuỗi ký tự để phân biệt, xác định tính duy nhất của công trình thuỷ lợi, sử dụng để xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về công trình thuỷ lợi.

Mã định danh điện tử công trình thuỷ lợi được áp dụng cho các công trình thuỷ lợi thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Cục Thuỷ lợi.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tin cùng loại