Chủ động tích cực phát triển thương hiệu Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

2024.01.18 - 952 lượt xem

Sáng 04/1/2024, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Đỗ Văn Thành chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đánh giá cao những thành tích mà Viện đã đạt được trong năm 2023, trong đó biểu dương Viện đã hoàn thành tốt một số nội dung sau:

1. Trong năm 2023, các hoạt động hỗ trợ quản lý Nhà nước được Viện thực hiện có trách nhiệm cao, Viện đã tư vấn rất tốt cho Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cụ thể là dự báo tình hình hạn hán trong sản xuất năm 2023, đầu năm 2024.

2. Viện đã hoàn thành Quy hoạch phòng chống thiên tai thuỷ lợi Quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/7/2023. Đây là quy hoạch chuyên ngành quốc gia đầu tiên được thông qua. Quy hoạch được đánh giá cao về cách tiếp cận mới, vừa tổng thể, vừa chi tiết, vừa có tính quốc gia, vừa hỗ trợ được các địa phương phát triển. Quy hoạch được đưa vào triển khai thuận lợi, hiệu quả.

3. Các điều tra cơ bản đang làm rất tốt, gắn với nghiên cứu khoa học

4. Tập thể nội bộ đoàn kết, cùng nhau chia sẻ, vượt khó của toàn thể lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 và giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm Viện cần thực hiện trong năm 2024:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2024 phải hoàn thành đề án để phê duyệt và thông qua được chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, tư duy mới của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, gắn với vị trí việc làm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn.

2. Cần định vị thương hiệu của Viện trong dự báo chuyên ngành thủy lợi, quy hoạch thủy lợi, theo đó Viện cần phải chủ động, tìm kiếm sự khác biệt tạo nên thương hiệu của Viện phù hợp với tình hình mới.

3. Đối với các quy hoạch lưu vực, Viện cần có sự tính toán, tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và PTNT cụ thể lộ trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên các quy hoạch. Năm 2024, Viện cần phải tính toán kỹ để có tư vấn chi tiết cụ thể về an toàn vận hành hồ chứa, tính toán phòng chống lụt cho một số lưu vực, gắn với vị thế chuyên môn lâu năm của Viện

4. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với đào tạo, gắn với trí tuệ nhân tạo là nhiệm vụ trọng tâm, bắt buộc phải thực hiện. Với kho dữ liệu đã có, Viện cần xác định kiến trúc dữ liệu để phù hợp với chuyển đổi số, tạo được kho dữ liệu tính toán chuyên ngành lâu dài phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ NN&PTNT.

Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng, với truyền thống và bề dày phát triển, với nền tảng dữ liệu, kinh nghiệm phong phú, năm 2024, lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Thuỷ lợi sẽ phát huy được lợi thế và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024./.

 

Tin cùng loại