Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

2023.09.22 - 453 lượt xem

Ngày 20/9/2023, tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Chủ nhiệm chương trình KHCN cấp quốc gia giai đoạn 2023-2030 đã tổ chức Hội thảo chuyên gia xin ý kiến xây dựng nội dung Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước”.

Gần 20 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực thuỷ lợi, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, môi trường, an toàn đập, hồ chứa nước… đã tham dự Hội thảo và có những đóng góp thiết thực, quan trọng đối với cách tiếp cận, mục tiêu, nội dung và các sản phẩm cần đạt được của Chương trình.

Một só hình ảnh của Hội thảo:

 

 

Tin cùng loại