Khảo sát thực địa lưu vực sông Cả phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủy lợi

2023.07.17 - 1234 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả, từ ngày 13/7 đến ngày 15/7/2023, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức khảo sát thực địa trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm đánh giá thực tế hiện trường, thu thập các tài liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch. Thành phần đoàn công tác gồm có đại diện đơn vị quản lý quy hoạch của Cục Thủy lợi, đơn vị tư vấn lập quy hoạch Viện Quy hoạch Thủy lợi, đơn vị thẩm tra Viện Khoa hoạch Thủy lợi Việt Nam.

Mục tiêu của Quy hoạch là nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thủy lợi nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực Cả, có xét đến tác động của biến đổi khí hậu - nước biển dâng, phát triển thượng nguồn, phục vụ đa mục tiêu (sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cấp nước dân sinh, công nghiệp và các ngành kinh tế xã hội khác); tiêu, thoát nước cho nông nghiệp, đô thị, khu công nghiệp; phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai cho lưu vực sông; cải tạo môi trường nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước của lưu vực đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa các công trình dọc sông Cả như cống Nam Đàn, Bara Đô Lương, các công trình lấy nước trên dòng chính… để đánh giá khả năng lấy nước, các thuận lợi, khó khăn đối với các phương án/giải pháp dự kiến. Đoàn cũng tập trung khảo sát vị trí các phương án tuyến đập nước trên sông Lam dự kiến làm cơ sở tính toán, lựa chọn vị trí và quy mô công trình đập dâng dự kiến trong Quy hoạch.

Một số hình ảnh thực địa:

 Sông Lam vị trí cách hạ lưu cầu Bến Thủy 5,5 km, tại xã Hưng Hòa, Nghệ An

 Sông Lam vị trí sau cống Nam Đàn 2, tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn

Cống Nam Đàn 2 - Nghệ An

 Đập Bara Đô Lương - Nghệ An

Hồ chứa nước Ngàn Trươi - Hà Tĩnh

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Trung Bộ

Tin cùng loại