Đảng bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

2023.07.10 - 967 lượt xem

Ngày 06/7/2023, Đảng bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua (2020 - 2023), Đảng ủy Viện Quy hoạch Thủy lợi đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, quản lý đơn vị  và chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 như tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội các cấp và các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên; Đảng bộ và 100% các chi bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Viện và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; có kế hoạch và triển khai kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc; làm tốt công tác phát triển Đảng, ổn định tổ chức, tăng trưởng doanh thu, đảm bảo đời sống của cán bộ, đảng viên... Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện cũng đã chỉ đạo, phối hợp tốt với Lãnh đạo Viện và các đơn vị trong Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ, Ngành giao cũng như các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện như tư vấn các lĩnh vực phục vụ quản lý của ngành, tư vấn lập quy hoạch, điều tra cơ bản, các nhiệm vụ đặc thù, các hoạt động khoa học, công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế..

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng uỷ Viện đã khẳng định trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng ủy Viện, các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi 100% các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào những vấn đề chính như sau:

+ Công tác giáo dục, tư tưởng chính trị phải đưa lên hàng đầu

+ Nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đảng viên, phát hiện những sai lệch biểu hiện của mất đoàn kết, xa rời đường lối, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp kịp thời

+ Công khai, minh bạch các hoạt động thu chi, tiếp thu và giải trình các ý kiến nhanh chóng, kịp thời

+ Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, ổn định và phát triển doanh thu

+ Nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ

+ Công tác phát triển Đảng đã làm tốt và cần làm tốt hơn nữa.  Tạo nguồn kết nạp, chuyển Đảng chính thức theo quy định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Tin cùng loại