Bản tin lũ vụ Mùa năm 2023

2023.06.13 - 2590 lượt xem

STT Bản tin Lũ Vụ Mùa năm 2023 Tài liệu đính kèm
1 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Huổi Phạ - tỉnh Điện Biên (Từ ngày 1/6/2023 - 31/10/2023) Tải về
2 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Hồng Sạt - tỉnh Điện Biên (Từ ngày 1/6/2023 - 31/10/2023) Tải về
3 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Nậm Ngam - tỉnh Điện Biên (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023)  Tải về
4 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Pe Luông - tỉnh Điện Biên (Từ ngày 1/6/2023 - 30/10/2023) Tải về
5 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Núi Cốc - tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023) Tải về
6 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Đại Lải - tỉnh Vĩnh Phúc (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023) Tải về
7 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Xạ Hương - tỉnh Vĩnh Phúc (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023) Tải về
8 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Thanh Lanh - tỉnh Vĩnh Phúc (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023) Tải về
9 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Đầm Hà Động - tỉnh Quảng Ninh (Từ ngày 1/6/2023 - 30/10/2023) Tải về
10 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Tràng Vinh - tỉnh Quảng Ninh (Từ ngày 1/6/2023 - 30/10/2023) Tải về
11 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Yên Lập - tỉnh Quảng Ninh (Từ ngày 1/6/2023 - 30/10/2023) Tải về
12 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Chúc Bài Sơn - tỉnh Quảng Ninh (Từ ngày 1/6/2023 - 30/11/2023) Tải về
13 Nội dung bản tin lũ vụ Mùa hồ chứa Cấm Sơn - tỉnh Bắc Giang (Từ ngày 1/6/2023 - 30/10/2023) Tải về