Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định thông qua

2023.02.16 - 2040 lượt xem

Ngày 16/02/2023, Hội đồng thẩm định do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì đã họp đánh giá và thông qua Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch ngành quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch.

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, Ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi, đại diện cho liên danh tư vấn Viện Quy hoạch Thủy lợi - Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, theo sự phân công của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã khẳng định đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lập một quy hoạch ngành quốc gia về phòng, chống thiên tai và thủy lợi. Quy hoạch đã phân tích, đánh giá, nhận diện được những tồn tại, thách thức nổi bật cần giải quyết; xây dựng các kịch bản có tính đến đầy đủ các yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, chủ động ứng phó với tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên trên các lưu vực sông, bao gồm cả thượng nguồn các lưu vực sông quốc tế. Quy hoạch cũng đã kế thừa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, và phân tích, đề xuất các phương án thủy lợi, phòng chống thiên tai ở quy mô quốc gia, liên vùng, có tính đến đặc thù các vùng miền, trong đó có những giải pháp lớn, giải quyết triệt để hơn so với trước đây như giải pháp ứng phó với hạ thấp mực nước trên các sông lớn, kiểm soát nguồn nước ở cửa sông, hệ thống công trình kết nối nguồn nước, chuyển nước và đưa nước đi xa, giải pháp tưới cho cây trồng cạn, nhất là các vùng khó khăn, khan hiếm nguồn nước... 

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao nỗ lực và kết quả lập quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị tư vấn, đồng thời góp ý để hoàn thiện và làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến những giải pháp mang tính căn cơ ở các vùng, phương án huy động nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch… Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch.

Kết luận phiên họp Hội đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu đặt ra về nhiệm vụ quy hoạch. Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ, chọn lọc các ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch, sớm trình Chính phủ phê duyệt.

(Báo Chính phủ điện tử đưa tin về kết quả họp Hội đồng thẩm định: tại đây)

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

 

 

 

Tin cùng loại