Bản tin vụ Đông Xuân 2022-2023 vùng Nam Trung Bộ

2022.11.29 - 1375 lượt xem

Bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông năm 2022 vùng Nam Trung Bộ

Từ 1/9/2022 đến nay, toàn vùng bước vào thời kỳ mưa chính vụ với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa lũy tích đạt từ 671÷2.618 mm. So sánh với cùng thời đoạn TBNN, lượng mưa tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn từ 10÷15%. Hiện tại nguồn nước trong các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 74%÷100% dung tích thiết kế, cao hơn so với cùng kỳ TBNN khoảng 13%.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn vùng dự kiến sẽ bố trí diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng trên 374 nghìn ha, trong đó diện tích lúa khoảng 228 nghìn ha. Nhìn chung nguồn nước trong các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện tương đối thuận lợi phục vụ cấp nước cho vụ Đông Xuân 2022-2023.

Tuy nhiên cần phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến khả năng lấy nước và xâm nhập mặn trên các lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Ba, sông Cái Phan Rang và sông Lũy – La Ngà.

Nội dung chi tiết bản tin xem tại đây

Nguồn: Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên