Viện Quy hoạch Thuỷ lợi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang về Quy hoạch lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và các đề tài khoa học công nghệ

2022.11.25 - 2274 lượt xem

Sáng ngày 22/11/2022, tại thành phố Bắc Giang, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nội dung Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Tham dự buổi làm việc về phía Viện Quy hoạch Thủy lợi gồm có Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng cùng với lãnh đạo Viện, phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ và các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Bắc Giang có ông Nguyễn Văn Dĩnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh, các Công ty khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã nêu mục tiêu và định hướng các vấn đề chính cần giải quyết đối với công tác thủy lợi của tỉnh Bắc Giang. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang đánh giá cao tính cấp thiết của dự án, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung quy hoạch.

Hai bên đã thống nhất nội dung quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ liệu cho đến hiện tại; đánh giá, dự báo đầy đủ, chính xác các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội trong tương lai; nghiên cứu giải quyết được những vẫn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác thủy lợi tại địa phương như các công trình hồ chứa tạo nguồn, giải pháp tưới cho cây trồng cạn, tiêu thoát cho các vùng thường xuyên bị ngập úng, nâng cao năng lực quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ đa mục tiêu, bảo vệ dân cư, hạ tầng an toàn trước thiên tai… 

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Một số hình ảnh của đoàn khi đi thực địa:

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Bộ - IWRP

Tin cùng loại