Đại hội Công đoàn Viện Quy hoạch Thuỷ lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

2023.05.23 - 565 lượt xem

Ngày 22/5/2023, Đại hội Công đoàn Viện Quy hoạch Thuỷ lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển”. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Đỗ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và 127 đại biểu đến từ 13 công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

   Nhiệm kỳ 2018-2022 của Công đoàn Viện Quy hoạch Thủy lợi chứng kiến nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen như: ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết thất thường, tình hình khó khăn chung trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi, dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị nên đoàn viên, viên chức, người lao động (VCNLĐ) Viện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, liên tục nhiều năm là Công đoàn cơ sở vững mạnh, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tạo sự liên kết trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào sản xuất, nhờ đó đã tạo được sức mạnh tập thể, góp phần vào thành công của các dự án, đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, khẳng định năng lực nghiên cứu đã từng bước thích ứng với cơ chế mới.

   Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã chỉ rõ những ưu, nhược điểm của hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những ưu điểm như: công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia tích cực các phong trào thi đua của Bộ, ngành phát động, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì hoạt động của Công đoàn cần phải sôi nổi, nhiều màu sắc, cần tích cực đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức đa dạng phong trào, thi đua giữa các đơn vị tạo thêm sự hứng khởi, không khí đoàn kết, ấm áp cho cán bộ viên chức người lao động trong Viện.

   Cũng tại Đại hội, ông Vũ Xuân Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã có những phát biểu định hướng cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Viện Quy hoạch Thủy lợi, trong đó cần tập trung: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, CSPL của Nhà nước, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, “ Chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Nông nghiệp và PTNT đến 2030 và tầm nhìn đến 2050”. Tổ chức CĐ phải là trung tâm đoàn kết, động viên chia sẻ khó khăn chung của Viện; Làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ để xây dựng Viện ngày càng ổn định và phát triển; (2) Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội; (3) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chuyển từ tư duy nặng về chỉ đạo sang hỗ trợ nhiều hơn cho NLĐ; (4) Tập trung củng cố tổ chức Công đoàn. Phối hợp với chính quyền quan tâm đến đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho NLĐ; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Viện vững mạnh.

   Tại Đại hội, 127 đại biểu tham dự đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu để gánh vác nhiệm vụ Đại hội giao trong thời gian tới. Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện Quy hoạch Thuỷ lợi khoá XXIV, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên gồm 01 đồng chí.

   Kết thúc Đại hội, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới và toàn thể VCNLĐ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

   Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Chào cờ

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Công đoàn NN&PTNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Hà Thanh Lân, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022

Phát biểu của Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện 

 

Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

Tin cùng loại