Viện Quy hoạch Thủy lợi họp trực tuyến với Công ty Zephyr và Công ty Nelen & Schuurmans (Hà Lan)

2022.02.17 - 564 lượt xem

Ngày 11/02/2022, ông Thái Gia Khánh, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công ty Zephyr và Công ty Nelen & Schuurmans (Hà Lan) trao đổi về Phần mềm lũ lụt thông minh (công cụ FAB).

Công ty Zephyr và Công ty Nelen & Schuurmans đang xây dựng công cụ FAB nhằm phân tích thiệt hại lũ lụt dự kiến khi (1) có và (2) không có biện pháp phòng tránh lũ lụt, đồng thời so sánh thiệt hại lũ lụt giữa cả hai kịch bản. Công cụ FAB tích hợp hai lĩnh vực chuyên môn (1) phân tích dữ liệu lũ lụt và (2) các biện pháp chống chịu lũ lụt vật lý. Công cụ này sử dụng mô hình thủy động lực học 3Di hiện đại và Lizard để phát triển và phân tích các kịch bản rủi ro lũ lụt tại bất kỳ vị trí nhất định nào trên thế giới. Thiệt hại do lũ lụt được phản ánh theo thời gian thực, thể hiện qua các chỉ số xác định trước như: “Những thiệt hại được khắc phục đối với đất nông nghiệp/khu dân cư/nông thôn/đô thị”, “Số người được bảo vệ khỏi bị thiệt hại” hoặc “Thiệt hại được ngăn ngừa cho các hộ gia đình/công trình”. Thông tin chi tiết này giúp các tổ chức khám phá khi nào và ở đâu đầu tư các giải pháp chống chịu lũ lụt để quản lý rủi ro. Ngoài ra, công cụ này cũng xem xét tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai.

Trong buổi họp, các bên đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công nghệ, đồng thời trao đổi thông tin các chương trình, dự án đang thực hiện liên quan tới một số vấn đề như thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu của Viện QHTL.

Phó Viện trưởng Thái Gia Khánh bày tỏ sự quan tâm tới dự án và mong muốn có các bên cơ hội hợp tác, làm việc trong thời gian tới.

Tin cùng loại