Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Đáy

2020.06.29 - 784 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao về việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai hàng năm tại các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Viện Quy hoạch Thủy lợi đã thành lập đoàn công tác đến các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thuộc lưu vực sông Đáy. Thành phần đoàn công tác gồm: Ông Lương Ngọc Chung - Phó Viện trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực; Ông Thái Gia Khánh - Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban; Lãnh đạo và cán bộ các phòng Quy hoạch Đê điều, phòng chống thiên tai và Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ.

Quá trình làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố đoàn công tác đã được nghe báo cáo về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, phương án bảo vệ trọng điểm và các phương án ứng phó với thiên tai khác. Nhìn chung, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương đều nhận được sự quan tâm và thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, qua trao đổi và thảo luận, đoàn công tác đã nắm bắt được một số khó khăn, tồn tại trong công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương như: Thiếu kinh phí trong khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Chưa có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định 83/2019 về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai nên nhiều địa phương còn lúng túng khi xây dựng quy chế hoạt động của quỹ, đặc biệt là các nội dung chi; Khó khăn trong xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến, ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt công tác:

 

Đê Tả Bùi, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Vị trí nứt dọc thân đê tả Đáy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tràn Lạc Khoái, đê hữu Hoàng Long, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nam Định

Đê biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nguồn: Phòng Đê điều và PCTT, Viện QHTL

 

Tin cùng loại