Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018

2018.06.27 - 1292 lượt xem

 Ngày 25/6/2018, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng dầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018”.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Viện và các đơn vị trực thuộc đã đánh giá lại các công việc đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm với các hạng mục chủ yếu như lập quy hoạch thủy lợi các hệ thống sông, các địa phương, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều…, xây dựng kế hoạch sử dụng nước các hệ thống thủy lợi, tính toán điều hành các hệ thống hồ chứa phục vụ cấp nước vụ đông xuân và đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mùa mưa lũ, giám sát chất lượng nước các hệ thống công trình thủy lợi… Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên đã hỗ trợ tích cực cho Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, ban ngành, các địa phương liên quan trong công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận và chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác quy hoạch thủy lợi và các nhiệm vụ của Viện hiện nay nói chung và trong 6 tháng cuối năm 2018 nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi đã biểu dương những thành tích của tập thể và các cán bộ của Viện trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó chú trọng nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án, đề tài năm 2018. Định hướng về các công việc tiếp theo của Viện, ông Nguyễn Văn Tỉnh chỉ rõ các hướng tập trung phát triển như triển khai các quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống thiên tai, làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch sử dụng nước, các nhiệm vụ thường xuyên giát sát nguồn nước và chất lượng nước, tham mưu tốt cho Tổng cục và Bộ trong công tác điều hành hồ chứa trong mùa cạn và mùa lũ, mở mới các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và yêu cầu thực tiễn, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào cải thiện hiệu quả sản xuất và nâng cao năng lực của cán bộ trong Viện.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong Hội nghị:

Tổng cục trưởng - Viện trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khen thưởng các cán bộ Viện Quy hoạch Thủy lợi đạt thành tích tốt trong công tác

(Nguồn ảnh: Viện Quy hoạch Thủy lợi)

Tin cùng loại