Viện Quy hoạch Thủy lợi tổng kết công tác năm 2017

2017.12.26 - 1172 lượt xem

Sáng ngày 26/12/2017, tại Hội trường tầng 3, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018”. Đến dự Hội nghị tổng kết 2017, Viện đã vinh dự đón tiếp lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Thủy lợi, lãnh đạo công đoàn ngành  thuộc  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả thực hiện năm 2017

1. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch

  - Trong năm 2017 Viện đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch theo chức năng Bộ giao; thường xuyên làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình thực hiện quy hoạch ở các địa phương, các lưu vực sông, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ về công tác quy hoạch thủy lợi.

 - Công tác phòng, chống lụt, bão: Làm việc với 15 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum trước mùa mưa bão.

 - Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban quản lý lưu vực sông Hồng; đã thu thập thông tin, ra 02 bản tin nội bộ năm 2017.

2. Thực hiện công tác thiết kế quy hoạch

-  Triển khai các dự án mở mới: QHTL lưu vực sông Gianh và phụ cận, |QHTL lưu vực sông Vũ Gia – Thu Bồn

- Các dự án tiếp tục: Rà soát QHTL sông Đáy, Rà soát QHTL sông Hương – Ô Lâu, Rà soát QHTL sông Ba

- Các hợp đồng đã hoàn thành: QHTL tỉnh Tuyên Quang, QHTL tỉnh Cao Bằng, QHTL tỉnh Ninh Bình. QH đê điều tỉnh Thái Nguyên, Dự á quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc; QH chi tiết hệ thống thủy lợi vùng Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Bổ sung QH phòng, chống lũ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030; QHTL tỉnh Quảng Nam, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các hợp đồng đang thực hiện các dự án:   QHTL tỉnh Sơn La; QHTL tỉnh Thái Nguyên; Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều tỉnh Nam Định, Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều TP Hà Nội, Quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; QH phòng chống lũ và chỉnh trị 03 lưu vực sông tỉnh Quảng Ngãi; Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xác định cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ và đê điều sông Đáy

            Đánh giá chung trong năm 2016, Viện đã thực hiện khối lượng công việc lớn, tập trung vào các dự án của Bộ giao, đảm bảo theo kế hoạch đặt ra. Các hợp đồng kinh tế tiến độ đảm bảo, có thể đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Năm 2016 nguồn ngân sách hạn chế nên các dự án, đề tài do Bộ và các dự án mở mới, hợp đồng với các địa phương ít nên cần phải quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho công tác tìm việc để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Điều tra cơ bản: Thực hiện các dự án điều tra thường xuyên: Phòng QHTL Bắc Bộ 01 dự án, Phòng QHTL Bắc Trung Bộ 03 dự án, Phòng Nam Trung Bộ & TN: 07 dự án; Phòng Môi trường & TN CLN: 03 dự án; Phòng khí tượng, thủy văn: 01 dự án, các dự án ODA, ADB9

4. Nghiên cứu khoa học:

+ 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đang thực hiện: Nghiên cứu tác động của các hoạt động phát triển đến hạ du sông Mã, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi và đảm bảo an toàn cho hạ du;  Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình tính toán và công nghệ viễn thám;

+ 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đang thực hiện: Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp rủi ro thiên tai vùng trung du Bắc Bộ. Áp dụng lưu vực sông Phan - Cà Lồ; Nghiên cứu giải pháp nguồn nước, hạ tầng thủy lợi cấp, thoát nước cho xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản bền vững vùng duyên hải Nam Trung Bộ; Nghiên cứu xây dựng khung quản lý hạn hán tổng hợp và kế hoạch sử dụng nước chủ động phòng, chống hạn hán trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

5. Công tác lập các dự án chuẩn bị đầu tư và thiết kế kỹ thuật do các Trung tâm thực hiện: Bổ sung khảo sát thiết kế BVTC dự án “ Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc” ; Thiết kế BVTC công trình xây dựng đê tả Cầu, thành phố Hải Phòng

6. Các công tác khác: Kiểm tra phòng, chống lụt, bão; chống hạn và các công việc đột xuất khi Bộ yêu cầu; Trả lời các văn bản của các Bộ, ngành cho các công trình liên quan đến quy hoạch thủy lợi khi Bộ yêu cầu; Cử cán bộ thanh tra công tác phân giới cắm mốc song phương; Công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ:

Kế hoạch hoạt động năm 2018

Năm 2018, hai bộ Luật “ Luật Quy hoạch” và “ Luật Thủy lợi” chính thức có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho Viện trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ . Điều đó đòi hỏi các cá nhân và tập thể phòng ban chức năng trong Viện phải năng động hơn, đổi mới tư duy, cách làm, thích nghi với điều kiện biến động của nguồn nước và yêu cầu mới của xã hội.

Mục tiêu và phương hướng hành động năm 2018 của Viện Quy hoạch Thủy lợi được thể hiện qua 12 chữ  “chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm  quyết liệt, hiệu quả”.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong Hội nghị

 

Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi

.

Tin cùng loại