Báo cáo Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tổng cục Thủy lợi

2021.05.14 - 1309 lượt xem

Ngày 12/5/2021, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo kết quả lập Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp; các đơn vị tham gia trực tiếp, gồm đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ lợi, Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Viện Quy hoạch Thủy lợi; các đầu cầu trực tuyến: Cục Quản lý xây dựng công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, Trường Đại học Thuỷ lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi, chủ nhiệm dự án, đã thay mặt liên danh Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy hoạch cho đến nay, trong đó nhấn mạnh các nội dung đã đạt được và các vấn đề cần xin ý kiến các cơ quan liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ghi nhận các nỗ lực và kết quả đạt được của 2 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, đồng thời có một số kết luận quan trọng:

- Quan điểm lập quy hoạch cần phải phù hợp với quan điểm định hướng phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiến lược thuỷ lợi, chiến lược phòng chống thiên tai.

- Cần tiếp tục đánh giá, tính toán kỹ các kịch bản, lý giải rõ sự biến đổi các kết quả đầu ra giữa các kịch bản để lựa chọn phù hợp.

- Cần nghiên cứu các vấn đề còn tồn tại, bất cập về thuỷ lợi, phòng chống thiên tai trên bình diện quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.

- Cần có phân tích, kiến nghị, đề xuất mức bảo đảm cấp nước, tiêu nước, phòng chống lũ cho nông nghiệp, khu dân cư, công nghiệp và các đô thị, làm cơ sở cho các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành tính toán.

- Chỉ đưa danh mục công trình quan trọng có tính chất liên vùng, liên tỉnh đồng thời có tiêu chí thứ tự thực hiện. Cần nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án lớn phù hợp để đưa vào quy hoạch này (các Chương trình, dự án lớn giải quyết các vấn đề quốc gia, các vấn đề liên vùng, liên tỉnh, chỉ định hướng các công trình trong tỉnh).

Các Đại biểu góp ý, thảo luận qua các đầu cầu trực tuyến

Nguồn: Phòng KHCN&MT, IWRP

Tin cùng loại