Tổng kết hội thảo đào tạo Chương trình hợp tác “Ứng dụng viễn thám trong quản lý nguồn nước"

2017.01.06 - 3562 lượt xem

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Winrock International, Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) và Viện Quy hoạch Thủy lợi (IWRP), các bên đã phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho các cán bộ của Viện cũng như các cơ quan liên quan trong lĩnh vực viễn thám và quản lý nguồn nước. Các khóa đào tạo được tổ chức định kỳ hàng tháng cho cán bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các chuyên gia Hà Lan và Mỹ đến từ Winrock và Viện Giáo dục Nước quốc tế (UNESCO-IHE) trong các năm 2015 và 2016. Vào các ngày 3-5 tháng 1 năm 2017, tại văn phòng Dự án Rừng và Đồng Bằng (VFD) đã diễn ra Hội thảo tổng kết khóa đào tạo về “Viễn thám trong quản lý tài nguyên nước”.

Tham gia buổi hội thảo đào tạo có các cán bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi, Dự án rừng và Đồng bằng cũng như các cơ quan liên quan. Các cán bộ tham gia đã có những trao đổi tích cực cũng như trình bày một số kết quả đạt được với các chuyên gia của Winrock và UNESCO-IHE về việc ứng dụng công cụ Google Earth Engine trong việc phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và hệ sinh thái như: tính toán cân bằng nước, thu thập xác định dữ liệu mưa và lập bản đồ sử dụng đất .v.v.

Kết thúc buổi hội thảo các cán bộ tham gia mong muốn tiếp tục có các chương trình đào tạo chuyên sâu hơn cũng như mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo :

Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi