Đồng Nai đầu tư xây dựng mới 12 hồ chứa nước phục vụ cấp nước sinh hoạt

2024.02.28 - 202 lượt xem

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc bảo vệ và mở rộng nguồn nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu: bảo đảm số lượng, chất lượng nước cấp cho sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; chủ động tích trữ, điều hòa nguồn nước, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại từ các thảm họa, thiên tai liên quan đến nước; gắn kết chặt chẽ quy hoạch phát triển thủy lợi với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác; cải thiện sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Ảnh minh họa.

Có 3 nhóm giải pháp được đưa ra, trong đó giải pháp quan trọng nhất là bảo vệ nguồn nước bằng cách kiểm soát tốt các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Tiếp đến là mở rộng nguồn nước mặt bằng cách khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước ở 11 hồ chứa nước đang có, đầu tư xây dựng mới 12 hồ chứa nước phục vụ cấp nước sinh hoạt. Cuối cùng là nhóm giải pháp quản lý nguồn nước theo các quy định hiện hành.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hồ thủy lợi, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu 85% hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, trong đó 55% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, số lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước sạch tập trung. Theo đó, các địa phương chú trọng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung đã có, trong đó tập trung nâng cấp công nghệ xử lý chất lượng nước, nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước, ổn định nguồn nước khai thác trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Nguồn: moitruong.net.vn