Đảm bảo nguồn nước cho vụ đông xuân ở Đông Nam bộ

2023.12.08 - 571 lượt xem

Các tỉnh Đông Nam Bộ đã bước vào vụ đông xuân 2023-2024. Nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi nhìn chung đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, vụ đông xuân 2023-2024, tổng diện tích gieo trồng trong phạm vi công trình thủy lợi (CTTL) phục vụ toàn vùng Đông Nam bộ khoảng 85.365 ha (29.122 ha lúa, 55.326 ha các loại rau màu, cây hàng năm, cây lâu năm, 916 ha thủy sản). Với tình hình nguồn nước trong hệ thống CTTL hiện tại và dự báo mưa trong thời gian vụ đông xuân 2023-2024, nhìn chung toàn vùng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, nguy cơ hạn hán, thiếu nước có khả năng xảy ra tại các vùng tưới ngoài phạm vi các công trình thủy lợi. Lượng mưa lũy tích bình quân các trạm chính trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam bộ vụ trước và mưa dự báo đến cuối vụ đông xuân 2023-2024, nhìn chung phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, vì vậy nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ với mức độ hạn nhẹ đến hạn vừa.

Để bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2023-2024, các địa phương ở Đông Nam bộ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Nguồn: nongnghiep.vn