Cần Thơ: Đầu tư 22 công trình thủy lợi tạo nguồn sản xuất nông nghiệp

2023.11.22 - 259 lượt xem

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Thới Lai nạo vét được 7/8 công trình thủy lợi nội đồng, tổng chiều dài 4.450m, phục vụ cho 251ha đất sản xuất nông nghiệp.

Ðể chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Thới Lai - TP Cần Thơ đã đầu tư các công trình thủy lợi và thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn để có kế hoạch nạo vét kịp thời.

Theo UBND huyện Thới Lai, đầu năm 2023 đến nay, ngành chức năng huyện đã vận động nhân dân nạo nét được 7/8 công trình thủy lợi nội đồng, tổng chiều dài 4.450m, tổng khối lượng 17.100m3, phục vụ cho 251ha đất sản xuất nông nghiệp, kinh phí thực hiện các công trình này là 244 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai đầu tư 22 công trình thủy lợi tạo nguồn, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2023 với tổng chiều dài 50.448m, tổng khối lượng 410.455m3, diện tích phục vụ 4.350ha, tổng mức đầu tư hơn 7,64 tỷ đồng. Ðến nay, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 21/22 công trình, còn lại 1 công trình đã đạt 80% khối lượng thi công.

Huyện Thới Lai có hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cung cấp nước, gồm: 1 kênh chính dài 8km (sông Ô Môn), 15 kênh tạo nguồn cấp 1 dài 105,7km và hơn 100 kênh tạo nguồn cấp 2 dài hơn 295,3km. Bên cạnh việc chủ động nạo vét kênh mương và đầu tư mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, Thới Lai cũng quan tâm vận hành tốt các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Ðặc biệt vận hành các cống trên tuyến kênh xáng Ô Môn - Xà No ở huyện Thới Lai nhằm chủ động điều tiết nước.

Ðây là hệ thống công trình thủy lợi thuộc Tiểu dự án Ô Môn - Xà No, được Trung ương và thành phố đầu tư cho huyện Thới Lai, gồm tuyến đê bao dài 8km (từ cống Bà Ðầm đến cống Kênh Ranh) và 13 cống.

Nguồn: nongnghiep.vn