Cần Thơ - Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch

2022.11.28 - 1045 lượt xem

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, đã và đang tích cực phối hợp các địa phương rà soát nhu cầu mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch đến những vùng nông thôn và khu vực người dân có nhu cầu. Ðồng thời, nâng cấp, mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch, xây dựng các công trình đã được cấp thẩm quyền thành phố phê duyệt, cũng như đề xuất thêm công trình mới, các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân được sử dụng nước sạch.

Việc đầu tư, phát triển các công trình cấp nước sạch nông thôn được các cấp lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm, kịp thời bố trí, huy động nhiều nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Cùng với việc huy động tốt các nguồn lực tại địa phương, TP Cần Thơ cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương, tổ chức quốc tế và nhà tài trợ để đẩy mạnh đầu tư cấp nước sạch nông thôn.

Đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường cấp nước sạch nông thôn tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Theo Trung tâm NS&VSMTNT, thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố về đầu tư, phát triển các công trình cấp nước sạch, đáp ứng yêu cầu kiến nghị của người dân, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã đầu tư hàng chục hệ thống cấp nước nông thôn tập trung hiện đại có công suất lớn, từ 500m3/ngày đêm trở lên. Trung tâm cũng nâng cấp các hệ thống cấp nước sạch cũ và mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sạch đến nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa để nâng cao khả năng cấp nước và chất lượng cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. Ông Trần Ngọc Ðông ở ấp Ðông Mỹ, xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Nhờ được Nhà nước quan tâm đầu tư các nhà máy cấp nước sạch mà nhiều hộ dân ở nông thôn đã có nước máy sử dụng, rất tiện lợi, không còn phải dùng nguồn nước lấy từ sông rạch, không đảm bảo vệ sinh. Có nước máy để sử dụng, tôi thấy chất lượng và điều kiện sống của gia đình được nâng cao, giảm dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị”.

Ðến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 89,2% (vượt 0,2% so với kế hoạch được thành phố đề ra trong năm 2022), tương đương với hơn 147.966 hộ dân được sử dụng nước sạch. Ðến cuối năm nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch dự kiến có thể đạt 89,5%. Theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, ngành Nông nghiệp thành phố đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch. Ðặc biệt, tập trung triển khai thực hiện nhanh 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại 4 huyện của thành phố là Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh. Kịp thời rà soát, nắm bắt nhu cầu và tiến hành mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch đến các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa mà người dân có nhu cầu.

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97%, trong đó đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 94%. Ðến năm 2030, tất cả các hộ đều được cung cấp đầy đủ nước sạch. Theo Trung tâm nước, để hướng đến đạt mục tiêu trên, Trung tâm đã phối hợp các địa phương để rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu đầu tư, mở rộng đường ống cấp nước sạch trên địa bàn các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua rà soát, đến ngày 5-10-2022, 4 huyện đã đăng ký mở rộng mạng đường ống cấp nước với tổng chiều dài hơn 189.509m để cung cấp nước sạch cho hơn 4.230 hộ dân. Cụ thể, huyện Thới Lai đề xuất mở rộng đường ống với tổng chiều dài 99.601m để phục vụ cấp nước cho 2.078 hộ dân, huyện Cờ Ðỏ đề xuất 43.950m phục vụ 741 hộ dân, huyện Vĩnh Thạnh đề xuất 24.608m phục vụ 755 hộ dân, huyện Phong Ðiền đề xuất 21.350m phục vụ 660 hộ dân.

Trung tâm nước đã rà soát, kiểm tra và đánh giá hiện trạng mạng đường ống cấp nước hiện hữu tại các huyện cho thấy, để có thể mở rộng đường ống cấp nước vào những vùng chưa có nước sạch sử dụng theo kiến nghị của UBND các huyện, cần phải nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến đường ống phân phối nước với tổng chiều dài 97.500m thành các đường ống cỡ lớn, với đường kính D90mm đến D450mm. Như vậy, tổng chiều dài các tuyến ống cần nâng cấp và mở rộng là 287.009m. Ðể kịp thời đầu tư mở rộng mạng đường ống cấp nước, hiện Trung tâm nước đã có các báo cáo và tham mưu về Sở NN&PTNT TP Cần Thơ xem xét, trình UBND thành phố cho chủ trương cho sử dụng các nguồn kinh phí kết dư của 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại 4 huyện để thực hiện thêm các công trình nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng đường ống cấp nước. Ðối với nhu cầu đầu tư, mở rộng mạng còn lại chưa đủ nguồn kinh phí đầu tư thì đề nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương giao Sở NN&PTNT, Trung tâm nước tiếp tục phối hợp UBND các huyện rà soát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung để đến năm 2030 đạt mục tiêu 100% số hộ được cung cấp đầy đủ nước sạch theo chỉ tiêu của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị.

Nguồn: Báo điện tử Cần Thơ