Làm việc với các Bộ về xây dựng Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

2021.06.04 - 350 lượt xem

Ngày 2/6/2021, đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh trưởng đoàn làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng để trao đổi, thảo luận về nội dung và cách thức phối hợp xây dựng và hoàn thiện Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phần tham dự có đại diện của Uỷ Ban khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Tổng cục trưởng Lương Văn Anh, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục (Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn, Cục Quản lý công trình thuỷ lợi, Vụ An toàn đập, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế), lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Hạ tầng kỹ thuật và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

 
Ảnh minh họa 

Trong quá trình trao đổi, thảo luận, các đơn vị đều đánh giá cao các nội dung của dự thảo Đề án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, thống nhất phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuỷ lợi trong việc bổ sung, hoàn thiện các nội dung về an ninh nguồn nước liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Bộ. Theo đó trước ngày 10/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp các nội dung mà Bộ chuẩn bị cho nội dung “đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia”, Cục Kỹ thuật hạ tầng sẽ bổ sung các số liệu tổng thể về cấp, thoát nước toàn quốc, tiếp tục trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất một số Chương trình vào Đề án để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tổng hợp đồng thời tiếp tục phối hợp để hoàn thiện nội dung Đề án đảm bảo yêu cầu về tiến độ trình Chính phủ theo kế hoạch giao.

Nguồn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/

Tin cùng loại