Lâm Đồng tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi năm 2023

2023.09.18 - 689 lượt xem

Để triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, vùng hạ du trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngày 6.9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi trực thuộc; Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình thủy lợi.

Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát tại khu vực công trình hư hỏng, đang thi công, công trình có nguy cơ bị sạt lở đất, mất an toàn cao.

Đối với các công trình đã có quy trình vận hành được phê duyệt cần tuân thủ nghiêm túc, đối với các công trình chưa có quy trình vận hành cần khẩn trương lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới.

Trước khi vận hành xả lũ cần kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó theo quy định, nhất là các tình huống xả lũ khẩn cấp, hạn chế xả lũ vào ban đêm.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực ban và giám sát an toàn công trình.

Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ phải quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để vận hành hồ chứa chống lũ an toàn.

Một hồ đập thủy lợi ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Sơn

Đối với các công trình đang thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án trực thuộc; Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn công trình đang trong giai đoạn thi công.

Cùng với đó, theo dõi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn.

Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa trong giai đoạn thi công như Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du trong quá trình thi công, Phương án ứng phó với tình huống khẩn.

Nguồn: laodong.vn