Hội thảo quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi năm 2023

2023.08.16 - 1010 lượt xem

Ngày 10/8/2023, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an. Cục Thủy lợi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội thảo quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2023.

Tham dự hội thảo có các đại diện cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thủy lợi; Cục Đê điều và PCTT; Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, các Ban QLĐT và XD thủy lợi 3, 4, 5, 7, 8, 9; Viện KHTL Việt Nam; Viện Quy hoạch thủy lợi; Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam; Công ty KTTL Miền Nam) và các địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thủy lợi, các Công ty khai thác CTTL ở các địa phương có đập, hồ chứa; các Ban quản lý dự án thành phần WB8); Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam; một số cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị đã tập trung vào nội dung về quản lý vận hành an toàn đập, trên tinh thần triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 36-KL/TW mang tính chất chiến lược về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đặt vai trò, vị trí của hồ chứa nước, đập dâng đối với vấn đề an ninh nguồn nước cũng như đối với sự phát triển của ngành hiện nay.

Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong chủ trì hội thảo

Vấn đề nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo mưa, lũ và dòng chảy về hồ được xác định là rất quan trọng trong điều kiện thời tiết cực đoan, diễn biến mưa, lũ bất thường. Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong nêu “việc vận hành tốt cần phải có dự báo tốt, đảm bảo độ tin cậy, hiện nay các đơn vị vận hành hồ chứa theo các bản tin dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn. Tuy nhiên, các dự báo có biên rộng khó xác định giá trị mưa sát với thực tế trên lưu vực hồ chứa để vận hành, do vậy cần phải tăng mật độ các trạm KTTV chuyên dùng theo các tiêu chuẩn đã ban hành”.

Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước ở nhóm hồ chứa lớn có chuyển biến tốt so với các năm trước. Tuy nhiên, ở các nhóm hồ chứa vừa và nhỏ còn nhiều hạn chế bao gồm cả vấn đề công trình và phi công trình. Theo kết quả đánh giá năm 2023, hiện cả nước có 337 hồ chứa hư hỏng nặng, trong đó phần lớn là các hồ chứa vừa và nhỏ.

Kết luận tại hội thảo, thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thủy lợi đánh giá cao công tác bảo đảm an toàn đập của các địa phương, trong thời gian qua. Cục trưởng Cục Thủy lợi Nguyễn Tùng Phong nhấn mạnh công tác quản lý vận hành đập, hồ chứa nước là vấn đề quan trọng đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập. Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, các đơn vị quản lý, khai thác cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo đảm bảo an toàn công trình, kiểm đếm nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô; nâng cao hiệu quả sử dụng dung tích hồ chứa, sử dụng các vùng đất bán ngập để hướng tới khai thác đa mục tiêu.

Đề nghị các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; bản đồ ngập lụt hạ du; rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành gắn với an toàn hạ du; tập trung đào tạo bồi dưỡng nhân lực để nâng cao năng lực quản lý, vận hành.

Nguồn: http://cucthuyloi.gov.vn/